MAMMAGUIDEN

Mammaguiden är för dig som är gravid eller nyligen fött barn och som genom rörelse och fysisk aktivitet vill jobba för en starkare och mer hållbar mammakropp

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

- Nulägesanalys
- 1 h personligt möte med rörelse och samtal

- Snygg pdf med din personliga mammaguide
- Filmade övningar

1450 kr

Mammaguiden skapar trygghet och bygger strategier utformade efter dina behov och personliga mål. Målet för oss är en mer hållbar och stark mammakropp som hjälper dig att uppleva vardagen på det sätt som du vill